Route dag 4: Dag van Heeten

Vrijdag 26 oktober 2018

 

Nieuw in 2018: extra route van 12 km! Binnenkort meer informatie...

Route 2018

 

De laatste dag. Het agrarisch karakter van Salland is inmiddels wel duidelijk geworden. Voor wie het zien wil zijn nog veel kenmerken van de oorspronkelijke kleinschaligheid herkenbaar: bescheiden rietgedekte boerderijen omgeven door kleine percelen weide- en landbouwgrond, afgebakend door houtsingels en bosjes. Naast deze romantische taferelen zien we echter ook, vaak op hetzelfde erf, grote schuren en stallen verschijnen. Weilanden worden ontdaan van afrastering en bewerkt als productievelden, waar geen koe meer in komt te staan. Deze schaalvergroting is vanuit economisch oogpunt begrijpelijk, maar daarnaast verdienen beschermers van het oorspronkelijke landschap alle steun. Zij zetten zich ondermeer in voor behoud en onderhoud van groensingels, het knotten van wilgen en het beschermenvan weidevogels. Een voorbeeld hiervan zien we vandaag als we over een paar wandelpaden rond Heeten lopen. De in 2003 opgerichte Stichting wandel- en fietspaden Heeten en Omstreken heeft in 10 jaar tijd een stelsel van 15 km paden ontsloten en aangelegd. Het zijn paden en doorgangen, bijv. kerkpaden, die door herverkaveling en nieuwe landindeling verloren waren gegaan. Nu vormen ze een prachtig netwerk waar gewandeld en gefietst kan worden in de natuur.

Op weg naar Heeten gaat de 20 km na het verlaten van de bebouwde kom een stukje langs het kanaal,  maar al gauw slaan we af en volgen dan een route door het landgoed Schoonheten. Dan een binnendoor naar rustpunt restaurant Reimink. Het is dan niet ver meer naar de markt van Heeten, waar bij brasserie Dert13n de polonaise naar Raalte kan begint. Dat is overigens nog 9 km tot de finish, maar het feest kan beginnen!

 

Buiten de bebouwde kom van Raalte ligt tussen de weilanden het Boetelerveld. Veel Raaltenaren weten dit niet eens te vinden. Het is een uniek stuk nat heideveld waar de route van de 30- en 40km doorheen loopt. We komen via fraaie natuur uit in Nieuw Heeten en vinden een rust[punt bij café Vree Egberts.  Nieuw Heeten is een kerkdorp van de gemeente Raalte en ligt aan de voet van de Sallandse heuvelrug. Van hier, het verste punt vanaf de start,  gaat de route richting Heeten. Na een stop  in het centrum gaat  de gezamenlijke route via de bossen van landgoed Schoonheten naar de finish.

De 40km maakt de route langer door ook het dorp Okkenbroek te bezoeken. Dit plaatsje met ruim 400 inwoners maakt deel uit van de gemeente Deventer en ligt ‘verstopt’ in het buitengebied.

Vanaf Heeten gaan alle routes via de bossen van landgoed Schoonheten richting Raalte

De kids hebben vandaag een korte en een lange route. Op die manier kunnen de snelle en minder snelle lopers tegelijk bij de Leeren Lampe aankomen en van daar allemaal tegelijk aan de feestelijke intocht in Raalte beginnen. De richting is Raalte Zuid. Tot aan het rustpunt bij de paarden van Emmy Koerhuis zijn de korte en lange route gelijk. De lange route voert nu door het weiland en een koetunnel naar boerderij Ogink. Van daar door de wei naar het kanaal en dan richting Leeren Lampe. De korte route leidt al eerder naar het kanaal en dan naar de Leeren Lampe. Vervolgens met z’n alle in feestelijke optocht naar de finish.