Disclaimer

Stichting Sallandse Wandelvierdaagse doet haar uiterste best de informatie op deze website juist en actueel te houden. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. Daarom kunnen behoudens de inschrijfprocedure geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend.

De Stichting Sallandse Wandelvierdaagse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die zou kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie, of voor de gevolgen van de activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie. Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Stichting Sallandse Wandelvierdaagse heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites. De inhoud van het gastenboek valt buiten verantwoordelijkheid van Stichting Sallandse Wandelvierdaagse. Wel behouden wij ons het recht voor zonder opgaaf van redenen de inhoud of gedeelten daarvan te verwijderen.

Stichting Sallandse Wandelvierdaagse stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen echter ook externe factoren een rol, waarop wij geen invloed hebben. Als gevolg hiervan kan Stichting Sallandse Wandelvierdaagse niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Wel stellen wij het bijzonder op prijs als u onjuistheden meldt via het e-mailadres info@sw4d.nl

 

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.