WIJHE

dinsdag 24 oktober 2023

De dag van Wijhe

De routes van de eerste  wandeldag leiden in westelijke richting met als doorkomstplaats het dorp aan de rivier: Wijhe. Al gauw buiten de bebouwde kom van Raalte komen we in een landbouwgebied waar oorspronkelijk met kleine boerderijen op zandgrond geboerd werd. De boerderijen zijn inmiddels verbouwd tot comfortabele woningen en veel kleine percelen zijn van hun afrastering ontdaan en vormen nu uitgestrekte gras– en maisbouwlanden. Dichter bij de rivier heeft de IJssel in de loop van de eeuwen zijn vruchtbare klei afgezet. Uitgestrekte landerijen en grotere  opstallen  doen welvaart vermoeden. Inmiddels delen grote en kleine agrariërs dezelfde zorgen.

De route van de 30- en 40km loopt door het sfeervolle centrum van Wijhe. Kijk iets verder dan de etalages en zie de authentieke gevels, de molen en de op een verhoging gelegen Nicolaaskerk, veilig voor een overstroming.

De 30- en 40 km-route gaat via  Elshof naar Wijhe en daarna naar  Boerhaar en Broekland. De 40km-wandelaars zullen nog nader kennismaken met de IJssel als de route leidt door het plaatsje Herxen. De 20km-wandelaars lopen van Raalte naar o.a. Elshof. Dit zijn allemaal kleine kernen met hun eigen karakter. Dat uit zich in een grote saamhorigheid onder de bevolking. Vaak zijn de openbare voorzieningen tot een minimum teruggebracht, maar het verenigingsleven bloeit er volop.

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.